7

دلم گرفته بریم بیرون؟

س: نه بابا سر ظهره ول کن

سرظهر کدومه؟ساعت یه رب ب شیشه

س:گرررررمه

میریم اون لژه ؛بستنی به حساب من

س:نچ

توروخدا

س:ول کن تورو ارواح امواتت

عوضی

س:قیافته

...

نیم ساعت بعد

س:زهره؟

هوم؟

س:بریم اتو بزنیم؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

+تفـــــــــــــــــ

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 3:37 ] [ مترسک ] [ ]

6

برای چند صدمین بار متوالی:

 

اون:نترس؛بهم اعتماد کن و از هیچی نترس فقط

من:...

اون:قول میدم خودم حمایتت میکنم

من:...

اون:من پشتتم؛مثل شیر

سوم شخص ثالث:یکی اون گازو خاموش کنه شیر سر رف!!!

 

من:...

من:...

و من:...

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 3:0 ] [ مترسک ] [ ]

5

-دوستت دارم

- |:

-باور نمیکنی؟

-|:

-به مرگ جفتمون راست میگم

-|:

-فک کردی هوسه؟

-|:

-من مثه بقیه ی آدمای دوروبرت نیستم

-|:

فک کردی مثه بقیه دنبال هرزه گیم؟

-|:

جسمت اصلا واسه من مهم نیس باور کن که مهم نیس

-|:

-من... من... من دوستت دارم !من... من عاشقت شدم!

 

-Go with with

 

 

+|:

 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 19:28 ] [ مترسک ] [ ]

4

اینو نگا!

نه جون من نگا!!

دیدیش؟؟!

دلـــــــــــــــــــه!

همه فک میکنن...

 

عقله :(((

 

 

 

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 22:49 ] [ مترسک ] [ ]

3

ـ کجا میرفتی؟

ـ اون پارکه بغل بیمارستان

ـ بیکاریاريا، خب چه خبر؟

ـ برف اومده تا کمر

ـ گرمه ها ، نه؟

- کولرو بزن

- کارت سوختمو گم کردم بنزین آزاد میزنم دلم نمیاد لامصـــــــــب

-...

- خب دیگه چ خیر؟

- هیچی ، اینجا چیکار میکردی؟

- خونه علی پسرعموم بودم،نگفتم امروز تولدشه؟ شدم رقاص مجلسش  انقد که رق...هلاک ش .... کیکه رو... چن دست ورق

- ...

- ...داشت از عصبانیت میترکید ... اونا سه تا ... حریف .... شرطو با ...قرار شد شام...

- ...

- راستی تو هم میای؟

- ...

- با توام هـــــوووو شوتیا!

- من؟؟چی؟

- گیــــــجه...

- خیلی حرف میزنی؛نیگر دار بقیه مسیرو خودم میرم تو برگرد خونه!!!

 

+راستی اون آر دیه بووووووووووووود!

+دآآآشم گفته تو خیابون نخندم! :|

[ جمعه بیستم تیر 1393 ] [ 15:58 ] [ مترسک ] [ ]

2

برگشتم...

فعلا همین!

[ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ] [ 23:41 ] [ مترسک ] [ ]

1

آدرس عوض شد.

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 12:46 ] [ مترسک ] [ ]